Creative Culture Thailand | วัฒนธรรมสรรค์สร้าง สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
 
CreativeCultureThailand.com
YES! Magazine สาระบันเทิงเพื่อชีวิตที่ "ใช่" ในแบบของคุณ
 [ Home ] [ About ] [ Advertising ] [ contact ]
Contents / คอลัมน์ประจำ
 
 
 
หน้าแรก  >  สาระน่ารู้  >  ห้าข่าวใหญ่ในรอบปี 2546 : ผลกระทบต่อแนวโน้มโลกและสังคมไทย

ห้าข่าวใหญ่ในรอบปี 2546 : ผลกระทบต่อแนวโน้มโลกและสังคมไทย

โครงการข่าวสารทิศทางประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)


--------------------------------------------------------------------------------

จากการติดตามประมวลวิเคราะห์สังเคราะห์ข่าวสารและแนวโน้มประเทศไทยในปี 2546 พบว่ามีข่าวและเหตุการณ์สำคัญที่มีผลกระทบต่อโลกและสังคมไทย 5 ข่าวใหญ่ดังต่อไปนี้

……………………………………………………………………………………..

 

1. สงครามรุกรานและยึดครองอิรักของพันธมิตรสหรัฐ-อังกฤษ

สงครามระหว่างอิรักกับพันธมิตรสหรัฐ-อังกฤษ ที่ปะทุขึ้นเมื่อเดือน มี.ค. 2546 เป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก การก่อสงครามครั้งนี้กระทำขึ้นโดยจงใจ มิใช่เพราะว่าไม่มีทางเลือก เนื่องจากอิรักที่อ่อนแอถูกปิดล้อมมานานเป็นสิบปีนั้น ไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐ และก็ยิ่งไม่ใช่ภัยคุกคามต่อโลก ดังนั้น จึงมีคำอธิบายแรงผลักดันให้สหรัฐก่อสงครามอยู่หลายอย่าง ตั้งแต่การที่กลุ่มขวาใหม่ได้ขึ้นมากุมนโยบายต่างประเทศ ไปจนถึงความปรารถนาในการยึดครองบ่อน้ำมันในอิรัก ซึ่งหมายถึงในตะวันออกกลางและบริเวณทะเลแคสเปียน แต่คำอธิบายที่ให้ภาพที่กว้างกว่า น่าจะเป็นการที่ ฝ่ายบริหารและชนชั้นนำของสหรัฐเห็นพ้องกันในระดับหนึ่ง ที่จะใช้แสนยานุภาพทางทหารเพื่อรักษาสถานภาพการครองความเป็นเจ้าโลก และฟื้นภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนตัวและอิทธิพลทางการเมืองที่ลดลงของตน

ผลกระทบของการก่อสงครามครั้งนี้คือ
1) เป็นการฝืนประชามติโลก โดยก่อนหน้าการบุกโจมตีนั้น ได้มีผู้จัดชุมนุมเดินขบวนประท้วงการก่อสงคราม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมนับสิบล้านคนตามเมืองต่างๆทั่วโลก ประชามตินี้ส่งผลให้เกิดการต่อต้านสหรัฐอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในโลกของมุสลิม ภาพลักษณ์ของสหรัฐตกต่ำ จากการเป็นผู้ปลดปล่อยกลายเป็นผู้รุกราน
2) เป็นการก่อความแตกร้าวในพันธมิตรแอตแลนติก โดยเฉพาะแกนฝรั่งเศส-เยอรมนีที่คัดค้านการก่อสงครามของสหรัฐอย่างแข็งขัน รัสเซียที่เคยโอนอ่อนต่อสหรัฐในระยะใกล้นี้ก็แสดงการไม่เห็นด้วยอย่างเปิดเผย
3) เป็นการทำลายอำนาจหรือความศักดิ์สิทธิ์ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งสมมุติให้เป็นองค์กรในการสร้างระเบียบและสันติภาพของโลก ดังนั้น จึงทำให้โลกต้องตกอยู่ในภาวะอนาธิปไตย ความพยายามในการปฏิรูปองค์การสหประชาชาติยังเป็นที่สงสัยว่าจะประสบความสำเร็จเพียงใด
4) เป็นการเปิดเผยนโยบายครองความเป็นเจ้าและลัทธิจักรวรรดิของสหรัฐชัดเจนขึ้น ว่าพร้อมที่จะปฏิบัติกับทุกประเทศที่สหรัฐเห็นว่าเป็นภัยคุกคามตน
5) เป็นการเพิ่มความร้อนแรงให้แก่จุดเดือดในตะวันออกกลาง ทำให้การสร้างสันติภาพในภูมิภาคนี้ ยากลำบากขึ้น และดูเหมือนจะไม่ช่วยให้เกิดเสถียรภาพมากขึ้นตามที่สหรัฐหวัง
6) ได้ทำให้ภูมิศาสตร์การเมืองมีความสำคัญขึ้น บางภูมิภาคโดยเฉพาะในตะวันออกกลางและบริเวณทะเลแคสเปียนอันอุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำมันปิโตรเลียม ได้กลายเป็นเขตแย่งยื้ออำนาจ ที่ถ้าหากไม่ระมัดระวังอาจก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งอย่างรุนแรง ระหว่างประเทศหรือกลุ่มประเทศใหญ่ที่มีอาวุธทำลายล้างรุนแรง ได้แก่ สหรัฐ สหภาพยุโรป รัสเซีย และจีน
7) ก่อให้เกิดความเสียหายและค่าใช้จ่ายทางสงคราม ทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สินและเงินงบประมาณค่อนข้างสูง ทั้งสหรัฐและประชาชนอิรัก และยังมองไม่เห็นทางออกในระยะใกล้ ความเสียหายและค่าใช้จ่ายเหล่านี้ เริ่มชี้ให้เห็นว่าสงครามรุกรานอิรักไม่คุ้มค่า
8) เกิดแนวโน้มการแข่งขันทางอาวุธซึ่งมีสหรัฐเป็นผู้นำ เช่น ในเดือนธันวาคมได้มีการออกกฏหมายที่เปิดทางให้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขนาดเล็ก (Mini-nukes) ซึ่งมีอำนาจระเบิดเท่ากับ 1 ใน 3 หรือน้อยกว่าระเบิดปรมาณูที่ทิ้งใส่เมืองฮิโรชิมา ให้พัฒนาอาวุธที่ติดหัวรบทำลายบังเกอร์ (Bunker Buster) และให้รื้อฟื้นสถานที่ทดลองนิวเคลียร์ใต้ดินที่เนวาดาขึ้นใหม่ คาดว่าเมื่อมีการพัฒนาอาวุธเหล่านี้ ชาติอื่น ได้แก่ รัสเซีย และจีน ก็จะหันไปพัฒนาตาม (ไมอามี เฮอรัลด์ 241203)
9) ก่อปัญหาละเอียดอ่อนทั้งในทางจริยธรรมและทางความชอบธรรม ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ว่าจะยอมให้มหาอำนาจหนึ่งสามารถเข้าไปเปลี่ยนระบอบปกครองของประเทศที่อ่อนแอกว่าได้ตามอำเภอใจหรือไม่ หรือการใช้สงครามเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเมือง ยังเป็นสิ่งเหมาะสมในปัจจุบันหรือไม่

2. การอ่อนค่าลงอย่างรุนแรงของเงินดอลลาร์สหรัฐ

การอ่อนค่าลงอย่างฮวบฮาบของเงินดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับค่าเงินสกุลอื่น เช่น เงินยูโร แสดงถึงความเปราะบางของเศรษฐกิจสหรัฐ อันเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดราว 1 ใน 3 ของผลผลิตทั้งหมดของโลก

สาเหตุของการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐเกิดจาก
1. การขาดดุลการค้าในอัตราสูงกว่าร้อยละ 4 ของจีดีพี อันเป็นอัตราที่ไม่สามารถดำรงอยู่ได้นาน
2. ต่างชาติเข้ามาถือครองทรัพย์สินในสหรัฐมากขึ้น ประมาณว่าในปัจจุบัน มีเงินทุนต่างชาติถือครองทรัพย์สินในสหรัฐมากกว่าเงินทุนสหรัฐไปถือครองทรัพย์สินในประเทศทั่วโลกถึง 2.5 ล้านล้านดอลลาร์ สหรัฐต้องเสียดุลในการลงทุน โดยกำไรจากการลงทุนไหลออกมากกว่าไหลเข้า มีนักเศรษฐศาสตร์สหรัฐบางคนตั้งข้อสังเกตว่า โครงสร้างทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ดูจะเป็นว่าคนสหรัฐเป็นผู้จับจ่าย และคนเอเชียเป็นผู้ให้กู้ ซึ่งเกิดจากการได้ดุลการค้าสหรัฐ ซึ่งทำให้การแก้ปัญหาซับซ้อนและยากขึ้น เช่น การบีบให้จีนปรับค่าเงินหยวน ซึ่งจะทำให้ส่งออกได้น้อยลง ทำให้จีนไม่สามารถนำเงินมาลงทุนในรูปของการให้กู้เช่นซื้อพันธบัตร หรือทำให้จีนซึ่งเป็นลูกค้าที่มีขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วไม่สามารถซื้อสินค้าจากสหรัฐได้
3. การขาดดุลงบประมาณจำนวนมหาศาล เพื่อใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจ การทำสงคราม และการรับมือกับการก่อการร้าย ซึ่งก็เป็นอัตราที่สูงเกินกว่าที่จะดำรงอยู่ได้นาน
4. การอ่อนค่าลงมากของเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสัญญาณแสดงถึงความอ่อนแอทางโครงสร้างของระบบเงินโลก ซึ่งคาดหมายได้ว่าจะมีการเคลื่อนไหวขึ้นลงอย่างแรงของค่าเงิน การเก็งกำไรจากค่าเงินเป็นไปอย่างกว้างขวาง นอกจากนั้น ยังแสดงถึงความเปราะบางของเศรษฐกิจสหรัฐด้วย

ผลกระทบของการอ่อนค่าลงของดอลลาร์สหรัฐที่สำคัญ ได้แก่
1. ความน่าเชื่อถือของเงินดอลลาร์ลดลง เงินสกุลอื่นโดยเฉพาะสกุลยูโร ได้รับการยอมรับมากขึ้น การสำรองเงินตราต่างประเทศในรูปเงินยูโรมากขึ้น รวมทั้งความคิดที่จะซื้อขายน้ำมันในสกุลเงินยูโร นายวอร์เรน บัฟเฟตต์ นักการเงินคนสำคัญของสหรัฐกล่าวว่า ในอายุ 72 ปีของเขา ไม่เคยต้องซื้อเงินตราต่างประเทศ จนกระทั่งถึงฤดูใบไม้ผลิของปี 2002 ที่เขาต้องทำเช่นนั้น (ฟอร์จูน 171103) ในภูมิภาคเอเชียมีดำริที่จะสร้างเงินสกุลใหม่สำหรับเขตของตนขึ้น
2. ถ้าหากการอ่อนค่าไม่ลงลึกและเร็วเกินไปผลกระทบก็จะน้อย หากลงมากก็จะกระเทือนไปทั่วโลก นั่นคือทำให้ตลาดทุนและตลาดสินค้าสหรัฐหดแคบ ทุนสำรองต่างประเทศของประเทศต่างๆลดลง
3. การกีดกันทางการค้าของสหรัฐทั้งโดยตัวมันเองและโดยมาตรการอื่น เช่นนายวอร์เรน บัฟเฟตต์เสนอให้ใช้แผนประกาศนียบัตรนำเข้า (Import Certificates หรือ IC Plan) โดยให้ผู้ส่งออกของสหรัฐได้รับประกาศนียบัตรนำเข้าเท่ากับจำนวนที่ส่งออก เช่น เมื่อส่งออก 1 ล้านดอลลาร์ ก็จะได้รับประกาศนียบัตรนำเข้า 1 ล้านดอลลาร์ที่สามารถนำไปขายในตลาด ทั้งผู้ส่งออกต่างประเทศและผู้นำเข้าในประเทศ ผลก็คือจะทำให้ดุลการค้าสหรัฐสมดุล และค่าเงินดอลลาร์ก็จะไม่อ่อนตัวลงมาก แต่นี่ย่อมเป็นการหันกลับไปใช้ลัทธิพาณิชย์นิยม เป็นการกีดกันทางการค้าอย่างหนึ่ง ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นสาเหตุหนึ่งของการทำให้เกิดสงครามโลก

3. สงครามต่อต้านยาเสพติดและการรณรงค์ทางสังคมของรัฐบาล

สงครามต่อต้านยาเสพติดและการรณรงค์ทางสังคมนี้ เป็นปรากฏการณ์ใหม่ทางการเมืองไทย ที่รัฐบาลขุดนี้นำนโยบายทางสังคมออกมาโดดเด่น ที่ผ่านมามีการพยายามทำแบบนั้นอยู่บ้าง แต่มักปล่อยให้ระบบราชการดำเนินการไป หรือประกาศออกมาแล้วก็จางไป เช่น การปราบโสเภณีเด็ก ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาสังคมเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากที่จะแก้ไข มักมีความละเอียดอ่อนและต้องใช้เวลานาน
สำหรับสงครามต่อต้านยาเสพติดและการรณรงค์ทางสังคมของรัฐบาล หลังจากปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นปี ประเมินได้ว่าเป็นปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ใหญ่ ที่จะนำไปสู่การบริหารปกครองประเทศได้อย่างเบ็ดเสร็จแท้จริง อันประกอบด้วย

1. การกวาดล้างผู้มีอิทธิพลท้องถิ่น ซึ่งมีบทบาททางการเมือง 3 ประการได้แก่ ก) เป็นนายหน้าทางการเมือง เช่นหัวคะแนน ข) เข้าเป็นนักการเมืองระดับท้องถิ่น ค) เข้าเป็นนักการเมืองระดับชาติ
2. การกวาดล้างอิทธิพลในกลุ่ม “ผู้มีสี” ที่สำคัญในกลุ่มข้าราชการตำรวจและทหาร
3. การทำลายการเสพยาเสพติดซึ่งมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อสังคม และเป็นฐานที่มั่นสำคัญของกลุ่มผู้มีอิทธิพล
4. ความพยายามที่จะนำเศรษฐกิจใต้ดินหรือเศรษฐกิจนอกระบบเข้าสู่ระบบ โดยในเฉพาะหน้า ได้แก่ เรื่องการพนันอันเป็นธุรกิจนอกระบบผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งเป็นการขยายฐานการเก็บภาษี เพิ่มรายได้ให้รัฐบาล และสามารถบริหารงานด้านเศรษฐกิจได้กว้างขวางที่สุด

การรณรงค์เรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจนที่เดินหน้าในช่วงปลายปี จึงไม่ใช่เป็นเพียงนโยบายประชานิยม เพื่อให้ได้คะแนนเสียงก่อนการเลือกตั้งทั่วไปดังที่กล่าวกัน หากแต่ว่ามีเป้าประสงค์กว้างทั้งทางสังคม-เศรษฐกิจ และด้านการเมือง กล่าวโดยรวมทำให้รัฐบาลเข้าไปแทนที่กลุ่มผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นในความสัมพันธ์หรือในการอุปถัมภ์คนจน คาดหมายว่ารัฐบาลซึ่งประสบความสำเร็จสูงในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สามารถรวมกลุ่มและรวมศูนย์อำนาจทางการเมืองได้มาก ก็น่าจะประสบความสำเร็จในการรณรงค์ทางสังคมอย่างมองเห็นได้

4. การขยายตัวของการก่อการร้ายทั้งโดยปฏิบัติการจริงและการปฏิบัติทางข่าวสาร

การปฏิบัติการจริง เช่น เข้าไปในประเทศมุสลิม เช่นอินโดนีเซีย ตุรกี และการปฏิบัติการทางข่าวสาร โดยเฉพาะทางการสหรัฐที่เตือนภัยการก่อการร้ายเป็นระยะตลอดทั้งปี ภาวะที่มีการดำรงอยู่ของการก่อการร้ายควบคู่กับลัทธิจักรวรรดินิยม นับเป็นสิ่งแวดล้อมใหม่ของการเมืองโลก ซึ่งสงครามได้ถูกทำให้เป็นแบบเอกชน นั่นคือในด้านหนึ่งในประเทศพัฒนาแล้วโดยเฉพาะสหรัฐ บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทหาร ได้เข้ามีบทบาทในการรับช่วงทำสงครามแทนรัฐบาลมากขึ้น จนกระทั่งเกิดความคิดที่จะฟื้นระบบเกณฑ์ทหารขึ้นในสหรัฐ เพื่อทำให้สงครามมีลักษณะเป็นสังคม มีประชาชนเข้าร่วมจริง ไม่ใช่เป็นเรื่องของปัจเจกชนและองค์กรธุรกิจเอกชน ในอีกด้านหนึ่งกลุ่มคนเล็กๆในระดับต่ำกว่ารัฐ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา ที่มีความมุ่งมั่น อาศัยพัฒนาการทางเทคโนโลยีด้านต่างๆ และการเดินทางขนส่งที่มีมากมาย สามารถมีปฏิบัติการที่เหมือนกับทำสงครามแม้แต่กับมหาอำนาจของโลกได้
ในโลกปัจจุบัน ทั้งการก่อการร้ายและลัทธิจักรวรรดินิยมดูจะไม่แก้ปัญหาอะไรได้มากนัก ซ้ำดูจะเพิ่มปัญหามากขึ้น ในนี้พบการเคลื่อนไหวของขบวนการสันติภาพและขบวนการยุติธรรมโลก ที่อาจจะช่วยสร้างความปรองดองขึ้นภายในโลกได้

5.การระบาดของโรคซาร์สในเอเชียตะวันออก

การระบาดของโรคซาร์ส โดยเฉพาะจีน ฮ่องกง ไต้หวัน ในช่วงต้นปี ต่อมาได้ระบาดไปยังส่วนต่างๆของโลก ซึ่งมักเป็นชุมชนชาวจีน เชื้อโรคซาร์สนั้นเป็นไวรัสสายพันธุ์ที่ไม่เคยพบมาก่อน ดังนั้น จึงเป็นความลับว่าเกิดระบาดขึ้นได้อย่างไร
กล่าวได้ว่าการระบาดของโรคซาร์สเป็นเรื่องหลายมิติตั้งแต่เรื่องระบบนิเวศ ลักษณะทางเศรษฐกิจ จนกระทั่งถึงระบบสาธารณสุขของประเทศ และพบว่า ภายใต้เหตุปัจจัยที่ประจวบกันหลายๆอย่าง ก็สามารถทำให้เกิดโรคระบาดอย่างเช่นโรคซาร์สและโรคอื่นๆได้ กล่าวคือ 1) การที่ผู้คนอยู่อย่างแออัด โดยเฉพาะตามเมือง ที่มีมลพิษมาก 2) มีการเดินทางขนส่งที่ดูเหมือนไม่มีเวลาหยุดพัก ทั้งภายในตัวเมืองใหญ่ ภายในประเทศ และทั่วโลก 3) การเกิดขึ้นของสายพันธุ์โรคใหม่ ซึ่งอาจเป็นการกลายพันธุ์ตามธรรมชาติ หรือหลุดจากห้องทดลองก็ได้ 4) ระบบสาธารณสุขที่ขาดการแจ้งเตือนและการกักกัน รวมทั้งการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในกรณีนี้จะพบว่าประเทศกำลังพัฒนามักต้องเผชิญกับความเสี่ยงของโรคติดเชื้อต่างๆค่อนข้างสูง
อนึ่ง เป็นที่สังเกตว่า การตื่นข่าวและความหวาดผวา ซึ่งดูจะกลายเป็นภาวะทางจิตของคนปัจจุบัน ได้ทำให้โรคซาร์สร้ายแรงเกินกว่าที่ปรากฏ ความจริงการระบาดครั้งนี้ ทำให้คนล้มป่วยและตายจำนวนไม่มาก เทียบไม่ได้เลยกับโรคระบาดอื่น เช่น มาลาเรีย แต่ก็ทำให้เกิดความแตกตื่น ผลของการตื่นข่าว จึงดูจะสูงเกินกว่าผลจากพิษของโรคเอง เช่น ในเดือนธันวาคม ทางการไต้หวันประกาศว่าพบผู้ป่วยโรคซาร์ส 1 คน เข้าใจว่าติดจากห้องทดลอง ได้ก่อให้เกิดความแตกตื่นไปทั่วโลก
สำหรับการระบาดของโรคอื่น มีนายแพทย์จากหลายสำนักยังได้กล่าวเตือนให้ระวังการระบาดของไข้หวัดใหญ่ ซึ่งจะเป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic) และอาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ เนื่องจากไม่ได้มีการระบาดใหญ่มา 35 ปีแล้ว ไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่กลายพันธุ์เมื่อมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม อาจจะเปิดฉากโจมตีครั้งใหม่ และจะเป็นการระบาดที่รุนแรงมาก องค์การอนามัยโลกประมาณว่าเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้ว อาจมีผู้ล้มป่วยระหว่าง 1-2.3 ล้านคน และเสียชีวิตระหว่าง 280,000-650,000 คน (บางกอกโพสต์ 151203)
การเลี้ยงสัตว์ให้อยู่อย่างแออัดในสภาพผิดธรรมชาติ และกินอาหารพิเศษเฉพาะ ก็อาจก่อให้เกิดโรคระบาดในสัตว์เลี้ยงนั้นได้เช่นกัน ซึ่งหลายชนิดสามารถติดต่อมาถึงคนได้ ในปลายเดือนธันวาคม 2546 ได้มีข่าวพบโรควัวบ้าในรัฐวอชิงตันของสหรัฐเป็นกรณีแรก ก่อนหน้านั้นมีการกล่าวว่า โรควัวบ้ายากที่จะเกิดขึ้นในสหรัฐที่มีระบบป้องกันอย่างดี วัวนี้เมื่อถึงโรงฆ่าสัตว์ ก็แสดงอาการป่วยเต็มที่ถึงขั้นเดินไม่ได้ แต่เนื้อที่ชำแหละก็ยังคงส่งไปยังโรงงานแปรรูป รายงานของกระทรวงเกษตรสหรัฐ ประมาณว่ามีวัวราว 130,000 ตัว ที่ป่วยจนยืนเองไม่ได้ (Downer Cow) ถูกส่งเข้าโรงฆ่าสัตว์และนำเนื้อไปแปรรูป (สำนักข่าวเอพี 241246) ศาสตราจารย์ทางด้านอาหารและโภชนาการ มาเรียน เนสเติล แห่งมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก กล่าวว่าคนสหรัฐราว 76 ล้านคนต้องป่วย และ 325,000 ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และอีก 5 พันต้องเสียชีวิตทุกปีเนื่องจากอาหารที่ไม่ปลอดภัย (ซาน ฟรานซิสโก ครอนิเคิล 300303) ในประเทศไทยเกิดโรคระบาดในไก่ ต้องทำลายทิ้งนับแสนตัว ส่วนในเกาหลีใต้เกิดโรคระบาดไข้หวัดนกในสัตว์ ต้องทำลายทิ้งจำนวนมากเช่นกัน
กล่าวโดยรวมปี 2546 เป็นปีแห่งสงคราม ซึ่งแม้จะมีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ แต่ก็มีความเปราะบาง มีความพลิกผันได้เสมอ การสร้างสันติภาพโดยใช้อำนาจความรุนแรงน่าจะไม่ยั่งยืนในโลกยุคปัจจุบัน


... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 
  สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ สกว. โทร.0-2298-0455-72 ต่อ 159,160 ,0-2298-0454 
 

 
 
แสดงความคิดเห็น
Add a Comment.
583834  Verify Text
Email :
 
 
วันที่ขึ้นเนื้อหา: 17 สิงหาคม 2553
จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน: 19810
นำเสนอโดย: Peekung
MisterFruitThailand.com